Hlásíme se k Etickému kodexu ERU

Od samého počátku našeho působení na trhu pro domácnosti, tedy od 1. března 2013, se ČM ENERGETIKA a.s. dobrovolně hlásí k dodržování Etického kodexu obchodníka v energetických odvětvích vydaného Energetickým regulačním úřadem, jakož správním úřadem pro výkon regulace v energetice. Věříme, že pravidla vymezená Etickým kodexem ERÚ přispějí k ochraně zákazníků a pomohou usměrnit dynamicky se vyvíjející trh v České republice.